Help make Alexa smarter on Alexa Answers. Sign in with Amazon

Literature

Who are the main characters in haiku?

2 Answers

The main characters in Haikyuu are Yu Nishinoya, Tobio Kageyama, Kiyoko Shimizu, Koshi Sugawara, Keishin Ukai, Daichi Sawamura, Kei Tsukishima, Asahi Azumane, Tetsuro Kuroo, Ittetsu Takeda and Shoyo Hinata.

{{ relativeTimeResolver(1601773475376) }}

LIVE
Points points 33
Rating

Image result for Who are the main characters in haikyuu? First Character Poll Tobio Kageyama Shōyō Hinata Yū Nishinoya Kōshi Sugawara Tōru Oikawa Tetsurō Kuroo Asahi Azumane Kei Tsukishima

{{ relativeTimeResolver(1630390186979) }}

LIVE
Points points 24
Rating

Join Alexa Answers

Help make Alexa smarter and share your knowledge with the world

LEARN MORE